+372 5625 3075 tamme.aiandustalu@gmail.com

 

Kui Tamme talu e-poest ostetud kaubal on kvaliteediprobleeme, teavitage palun meid sellest 14 päeva jooksul meie e-maili aadressil tamme.aiandustalu@gmail.com või telefoni teel numbrile +372 5625 3075. Lisage teavitusele ka arve number. Probleemse kauba tagastamiskulud võtab kauba müüja enda kanda.Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda kauba parandamist, asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.

Müüja ei vastuta Ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba tootjapoolsete juhiste mittejärgiva kasutamise tagajärjel. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta

Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse Müüja pretensioonide esitamise tingimustest, mis on müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud ostja poolt enne müügilepingu sõlmimist.

Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele.

Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sulge
×
×

Ostukorv